2021 Mayıs Ayı Örnek Soruları ve Video Çözümleri

2021 Mayıs Ayı Örnek Matematik Soruları

mayıs ayı örnek soruları 2021

Üslü sayılar ile ilgili klasik bir işlem sorusu. İşlem sayısı çok fazla. Onun için çok dikkatli okuyup tek seferde anlamaya çalışmalısınız.

Bir kenarı 0,08 metre olan bir karenin kalınlığı 0,0001 ve şekilde toplam kalınlık 0,05 metre olduğundan böldüğünüzde 500 tane kağıt olduğunu bulabilirsiniz.

Her bir kare kağıdın alanı 0,0064 yapıp 500 tanesi 3,2 metrekare yapar.

Bir metrekare kağıt 80 gram olduğundan 3,2 ile çarparsanız 256 gram yapar.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ile ilgili kolay bir soru. Tam kare özdeşlik olan sadece sarı olandır. x -3 ün karesidir. Ve 100 mattır.

İki kare farkı olan sadece mavi olandır. x – 5 ve x + 5 in çarpımına eşittir. Ve 200 mattır.

Pembe olanın katsayılar toplamı 3 – 5 + 4 ten 2 yapar. Yani 2 mattır.

Gri olanın katsayılar toplamı 1 + 2 den 3 yapar. Yani 3 mattır.

914 mat = 800 + 100 + 12 + 2 şeklinde 4 mavi, 1 sarı, 4 gri ve 1 pembe ile alınabilir.

 

mayıs ayı örnek soruları 2021

Kolay bir olasılık sorusu olmuş. Olasılık istenilen durumların tüm durumlara oranı demektir.

Bu soruda istenilen şey şekil 2 dekilerin haricindeki bir kenarı düz olanlar. Onlarda 7 tanedir.

Tüm puzzle lar ise 15 tane kalmıştır.

 

mayıs ayı örnek soruları 2021

Karmaşık  bir denklem sorusu. Bir adam ödevini yapacak ve önce altta ve üstte boşluk bırakmadan satır aralıkları 4 br olacak şekilde 21 satırda yazabilmiş bir sayfaya. Satır yüksekliğine x dersek sayfanın yüksekliği 21x + 20.4 tür. Çünkü 20 tane boşluk vardır.

Sonra satır boşluklarını  2 br e düşürmüş ve 31 satır sığmış. Sayfanın yüksekliği burada da 31x + 30.2 olmuştur.

Her iki durumda da aynı sayfa olduğundan bunlar eşittir ve eşitlenip denklem çözüldüğünde x=2 yani satır yüksekliği 2 br çıkar.

Yerine konulduğunda da sayfanın yüksekliği 122 br çıkar.

İkisini de beğenmeyip aynı satır aralığı ile aralarında 3 br boşluk olacak şekilde yazmaya karar vermiş.

2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 …. + 2 + 3 + 2 olacak şekilde yazmıştır. Örüntüde son 2 hariç 5 er artmakta. 122 den 2 çıkarıp 5 e bölersek 24 satır son satırıda eklersek bir sayfaya 25 satır sığdığını bulmuş oluruz. 750 satırlık bir ödevde 30 sayfaya sığmış olur.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Soru 8. sınıf konusu değil aslında. 7. sınıf yüzdeler konusundan.

Bir restoranda servis hızı, sunum ve  lezzete verilen puanlar verilmiş. Bunlarında yüzdeleri alınarak restoran puanı oluşuyormuş.

Servis hızının %30 u yani 8,7 nin %30 u 2,62 yapar.

Sunumun yani 9 un %25 i 2,25 puan yapar.

İkisinden elde edilen puanı 9 dan çıkardığımızda lezzetten gelen puanı 4.41 olarak buluruz.

%45 i 4.41 olan sayıyı 4.41 i 100 ile çarpıp 45 ile bölerek bulabilirsiniz.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Üçgenlerde açı kenar bağıntıları ile ilgili en orijinal sorulardan biri.

Eşit uzunluktaki ipler öyle yerleştirilmiş ki yapılabilecek en güzel yorum en uzun kenarın BC, en kısa kenarın AB olacağıdır. A şıkkı yanlış olduğundan açıları da büyük kenarın açısı da büyüktür mantığından en büyük açı A, en küçük açı C açısı olacaktır.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Bu sorunun içinde hem eğim, hem pisagor bağıntısı, hem yüzde hem de kesir işlemleri vardır.

Gergin telin eğimini verdiği için gergin olan şekilde bir dik üçgen oluşturmalısınız. Bu dik üçgenin yüksekliği 1191 – 591 den 600 metre çıkar. Eğimi %75 olabilmesi için 600 ü 800 e bölmeniz gerektiğinden iki tepe arası yatay uzaklık 800 çıkar ve pisagordan gergin tellerin uzunluğu 1000 metre çıkmış olur.

Soru daha bitmedi. Normalde 9 kat olan tel gergin olduğunda 9 da 1 i kadar küçüldüğünden gergin hali 8 kat yapar oda 1000 e eşit olduğundan 1 kat 125 ve 9 katı sorduğundan 1125 yapar.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Soru bir eşitsizlik sorusu. Yeni yapılan 8 milyon metreküplük göletin içindeki su miktarını gösteren bir gösterge 5 bölümden oluştuğundan her bir renk 8 bölü 5 ten 1,6 milyon metreküplük kadardır.

Yılbaşında 1,2 milyon metreküp varken 4 ay sonra turuncu renk oluyprsa turuncu renk 3. renk olduğundan 3,2 ile başlar 4,8 ile biter. Yani 1,2 ye 4 ayda en az 2, en çok 3,6 milyon metreküp su eklenmiştir.

Bir ayda ortalamayı soruduğundan 4 e bölerseniz, 0,5 < x < 0,9 yapar.

mayıs ayı örnek soruları 2021

Üçgen eşitsizliği ile ilgili bir soru.

Şekilde üç farklı renkte ve uzunlukta cetveller verilmiştir. Bunlar hatasız olan kırmızı renk imiş.

Ve mavinin 18 cm i gerçekte 20 cm imiş. Buradan orantı ile mavinin uzun kenarı yaklaşık 22,2 cm olur.

Yeşilin 20 cm si mavinin 16 cm sine kırmızının da 17.7 cm sine eşit olur.

Üçgende AC kenarı diğer iki kenarın toplamı ile farkı arasında olacağından 4,5 tan büyük, 39,9 dan küçük olması gerektiğinden alabileceği en küçük tam sayı değeri 5 olur.

mayıs ayı örnek soruları 2021

2021 Mayıs ayı matematik örnek sorularının belki de en kolay sorusu eğim ile ilgili.

Şekli iki eş parçaya bölmek için sol alt köşeyi sağ üst köşe ile keserseniz eğim 2 bölü 3 yapar.

Sol alttaki ikinci noktadan sağ üstteki ikinci noktayı birleştirseniz eğim 4 bölü 4 ten 1 bulursunuz.

Sol alttaki üçüncü noktayı sağ üstteki üçüncü noktaya birleştirirseniz 4 bölü 2 den 2 de bulabilirsiniz. Ama 4 bölü 3 bulamadık.