7. Sınıfta Öğrenilmesi Gereken Konular

TAM SAYILAR

 • Tam Sayılarla İşlemler

 • Tam Sayıların Kuvvetleri

 • Tam Kare Sayılar

RASYONEL SAYILAR

 • Rasyonel Sayılarla İşlemler

 • Rasyonel Sayıları Sıralama

 • Rasyonel Denklemler

ONDALIK SAYILAR

 • Ondalık Sayılarla İşlemler

 • Devirli Ondalık Sayılar

 • Ondalık Sayıların Çözümlenmesi

CEBİRSEL İFADELER

 • Basit Cebirsel İfadeler ve Toplama İşlemi

 • Cebirsel İfadelerle Çarpma İşlemi

DENKLEMLER

 • Denklem Yazma

 • Denklem Çözme

 • Denklem Problemleri

ORAN ORANTI YÜZDELER

 • Oran

 • Orantı

 • Yüzdeler

VERİ ANALİZİ

 • Çizgi Grafiği

 • Sütun Grafiği

 • Daire Grafiği

DOĞRULAR VE AÇILAR

 • Doğruda Açılar

 • Üçgende Açılar

 • Üçgenin Yardımcı Elemanları

ÇOKGENLER

 • Kare, Dikdörtgen ve Düzgün Çokgenler

 • Çokgenlerde Çevre ve Alan

ÇEMBER VE DAİRE

 • Çemberin Çevresi

 • Dairenin Alanı

GEOMETRİK CİSİMLER

 • Dikdörtgenler Prizması

 • Kare Prizma

 • Küp