8. Sınıf İkinci Dönem Konuları

DOĞRUSAL DENKLEMLER

 • 1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

 • Koordinat Sistemi

 • Doğrusal İlişkiler

 • Doğrunun Grafikleri

 • Eğim

EŞİTSİZLİKLER

 • Günlük Hayat Eşitsizliklerini Yazma

 • Eşitsizliklerin Sayı Doğrusunda Gösterimi

 • Eşitsizlerin Çözümü

ÜÇGENLER

 • Üçgenin Yardımcı Elemanları

 • Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

 • Üçgen Çizimi

 • Pisagor Teoremi

EŞLİK VE BENZERLİK

 • Eşlik

 • Benzerlik

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

 • Öteleme

 • Yansıma

 • Ötelemeli Yansıma

GEOMETRİK CİSİMLER

 • Dik Prizmalar

 • Dik Dairesel Silindir

 • Dik Piramit

 • Dik Koni